ÁSZF

EUGROUP ID és Webáruház Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2020. július 8-től

EUGROUP ID és Webáruház Általános Szerződési Feltételek
1. 1. Szerződő Felek és általános tudnivalók
1.1. A UNICO-TRADE KFT. által üzemeltetett elektronikus felületek
igénybevételéhez szükséges, személyre szabott hozzáférési lehetőség („EUGROUP ID”)
igénylésének feltételeit, a UNICO-TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1064 Budapest, Teréz krt. 36.; cégjegyzékszám: 01 09 562489; cégnyilvántartásba
vevő cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék; adószám: 10665150-2-42; „EUGROUP”)
és a EUGROUP ID-t igénylő személyek ezzel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, valamint
a MediaCenter Hungary Kft.. (székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6;
cégjegyzékszám: 03 09 114492; adószám: 13922546-2-03) tárhely-szolgáltató által
üzemeltetett eugroup.hu honlapon („Honlap”) elérhető EUGROUP Webáruház
(„Webáruház”) igénybevételére vonatkozó feltételeket és a EUGROUP, valamint a Vásárlók
(Ld. 2.1 pont) Webáruházzal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a jelen Általános Szerződési
Feltételek („ÁSZF”) határozzák meg.
1.2. A Webáruházat a UNICO-TRADE KFT. az általa forgalmazott termékek
interneten keresztül történő értékesítése érdekében üzemelteti. A Webáruház működtetése
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül.
1.3. A Webáruház igénybevételével történő vásárlások kapcsán a fogyasztóknak
lehetőségük van az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platform
igénybevételére az ec.europa.eu/odr címen.
1. 2. EUGROUP ID igénylése: regisztráció a Webáruházba
2.1. A Webáruházból EUGROUP ID-vel rendelkező, regisztrált vásárlók
(„Vásárló(k)”) rendelhetnek meg termékeket.
2.2. A EUGROUP ID igénylésére a Honlapon keresztül elérhető „REGISZTRÁCIÓ”
fülre kattintással elérhető aloldalon van lehetőség. A EUGROUP ID igényléséhez a regisztrálni
kívánó vásárlóknak meg kell adniuk teljes nevüket, e-mail címüket, valamint egyedi jelszavukat.
A EUGROUP ID igényléséhez további lépés, hogy a EUGROUP ID-t igénylő személy a
„Megismertem és elfogadom a EUGROUP ID és Webáruház Általános Szerződési Feltételeit
és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatót.” szövegrész mellett található jelölőnégyzetet
bejelölje, és a „Regisztrálok” fülre kattintson. Amennyiben az e pontban foglaltaknak a
EUGROUP ID-t igényelni kívánó személy eleget tesz, úgy e személynek a EUGROUP biztosít
egy egyedi EUGROUP ID-t és egy saját felhasználói fiókot („Saját Fiók”). A EUGROUP ID
igénylésével egyidejűleg tehát a EUGROUP a Vásárló számára a Webáruházhoz is hozzáférést
biztosít. ó A Vásárló EUGROUP ID igénylését követően azonnal elkészül a Vásárló Saját
Fiókja, ennek megtörténtéről értesítőt kap az általa megadott e-mail címre. A Vásárló Saját
Fiókjába a Honlapon a „BEJELENTKEZÉS” fülre kattintva, a regisztráció során megadott
email címének és jelszavának megadásával tud belépni.

2.3. Amennyiben a Vásárló a EUGROUP ID igénylése során az „Hozzájárulok, hogy a
EUGROUP hírlevelek útján tájékoztasson az aktuális és jövőbeni promócióiról, akcióiról, a
kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak ismeretében, az abban foglalt feltételekkel.”
szövegű jelölőnégyzetet is bejelöli, úgy ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a
EUGROUP piackutatás ésközvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználja az
Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. A Résztvevő a jelen pontban adott
hozzájárulását bármikor, ingyenesen, indokolási kötelezettség nélkül, illetve bárminemű
korlátozás nélkül visszavonhatja, akár az egyes EUGROUP által küldött hírlevelek alján
szereplő „LEIRATKOZOM” linkre kattintással („Hírlevélen történő leiratkozás”), akár a Saját
Fióknak a „Profilom” menüpontban a „Személyes adataim” fül alatt található „Hozzájárulok,
hogy a EUGROUP hírlevelek útján tájékoztasson az aktuális és jövőbeni promócióiról,
akcióiról, a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak ismeretében, az abban foglalt
feltételekkel.” szöveg melletti jelölőnégyzeten szereplő bejelölés eltávolításával és a
„MENTEM” gombra kattintással („Saját Fiókon keresztül történő leiratkozás”). Hírlevélen
történő leiratkozás esetén a leiratkozás automatikusan a „LEIRATKOZOM” linkre kattintással
megtörténik, azonban technikai okokból a Saját Fiókon keresztül történő leiratkozás esetén a
leiratkozás csak a vonatkozó jelölőnégyzeten szereplő bejelölés eltávolításától és a
„MENTEM” gombra kattintástól számított egy (1) munkanapon belül történik meg. A
leiratkozás megtörténtét követően a Résztvevő a továbbiakban nem fog hírlevelet kapni a
EUGROUP -tól.
2.4. A Vásárló a EUGROUP ID igénylése során megadott adatait bármikor
módosíthatja, illetve bővítheti. A Vásárló által megadott adatok helytállóságát a EUGROUP –
nak nem áll módjában ellenőrizni. Téves adatok megadása esetén a felelősség és az ezzel járó
valamennyi jogi és anyagi következmény minden esetben a Vásárlókat terheli.
2.5. A Vásárló a Saját Fiókját a „Profilom” menüpontban a „Fiók adataim” fül alatt
található „Fiók megszüntetése” jelölőnégyzet bejelölésével és a „MENTEM” gombra
kattintással azonnal törölni tudja. A Saját Fiók törlésével egyidejűleg a Résztvevő törli a
EUGROUP ID-ját, és ennek következtében a Vásárló nem fog tudni hozzáférni mindazon
felületekhez, amelyek kizárólag Saját Fiókon keresztül érhetők el. A Saját Fiók törlését
követően így a Vásárló nem fog tudni a továbbiakban hozzáférni a Webáruházhoz, illetve nem
fog tudni részt venni a EUGROUP
3. A Webáruházban feltüntetett termékek és árak
3.1. A Vásárló a Webáruház aktuális termékkínálatában szereplő termékeket
(„Termék” vagy „Termékek”) rendelheti meg a EUGROUP -tól.
3.2. A Termékekre történő rákattintás esetén a Webáruház a Vásárlót a Termék
aloldalára irányítja át, ahol megjelennek a Termék lényeges jellemzői, cikkszámuk, rövid
leírásuk, és az, hogy aktuálisan elérhetőek-e a raktárból. A Webáruházból csak elérhetőként
megjelölt Termékeket lehet megrendelni. Az aktuális raktárkészlet nem mindig tükrözi a
honlapon elérhető termékek mennyiségével így fenntartjuk a jogot arra, hogy a megrendelt
termékek esetlegesen nem elérhetőek vagy éppen készlethiányosak.
3.3. A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár szerepel, amely végső
eladási árnak tekintendő. A Termékekre rákattintva megjelenő részletes ismertetésénél a nettó
ár + Áfa összege is feltüntetésre kerül. Fenntartjuk a jogot az árak rendelés utáni változására
vagy az árak helytelen adminisztrációs tévedésekből eredő hibákra.

3.4. A Termékek árainak megváltoztatására vonatkozó jogot a EUGROUP fenntartja
azzal, hogy az átváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá.
Az átváltoztatás nem befolyásolja a hatályba lépést megelőzően megrendelt Termékek árát.
3.5. Amennyiben a EUGROUP minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház
felületére (így különösen a nyilvánvalóan téves, így például a Termék közismert, általánosan
elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os
vagy 1 Ft-os árak esetén), úgy a EUGROUP nem köteles a Terméket hibás áron szállítani,
hanem jogosult felajánlani a helyes áron történő szállítást. A helyes ár ismeretében a Vásárló
vásárlási szándékát 14 (tizennégy) napon belül jogosult megerősíteni, ennek hiányában az
érintett Megrendelés törlésre kerül és a Vásárló által esetlegesen már megfizetett összegek oly
módon kerülnek visszafizetésre, mintha a Vásárló a Megrendelésétől elállt volna.
3.6. A EUGROUP rendszeresen frissíti a Webáruházban a Termékeket ábrázoló
képeket, ugyanakkor előfordulhat, hogy azok aktuális csomagolása a Webáruházban látható
csomagolástól eltér, különösen akkor, ha a Termék beszállítója akciót, szezonális
marketingkampányt tart. Az ilyen jellegű külsődleges eltérésekért a EUGROUP nem vállal
felelősséget.
1. 4. A Termékek megrendelése
4.1. A Vásárló a Webáruház megfelelő, tematikusan rendszerezett oldalainak
használatával választhatja ki a megrendelni kívánt Termékeket és határozhatja meg azok
mennyiségét („Megrendelt Termék(ek)”). A Megrendelések leadására minden nap 00:00 óra
és 24:00 óra között van lehetőség.
4.2. A Vásárló az általa megvásárlásra kijelölt Termékek körét a bevásárlókosár
tartalma alapján folyamatosan ellenőrizheti.
4.3. A megrendelési folyamat véglegesítését a Vásárló a Webáruház „PÉNZTÁR”
gombjára kattintásával kezdeményezheti. Ennek első lépéseként a bevásárlókosár tartalmát kell
ellenőriznie, hogy az ott feltüntetett Termékek köre és az azokhoz kapcsolódóan feltüntetett ár
továbbra is egybeesik-e vásárlási szándékaival ténylegesen fizetendő vételáráról a Vásárlók
szintén az e pontban meghatározott felületen kapnak tájékoztatást.
4.4. A 4.3 pontban foglaltakat követően a Vásárlónak meg kell adnia azt a szállítási
címet, amelyen a Megrendelt Termékeket át kívánja venni, továbbá köteles megadni egy
számlázási címet is. Megrendelésenként csak egy szállítási cím adható meg és a Megrendelt
Termékek kiszállítása kizárólag Magyarország területén lehetséges. A megadott szállítási
címtől a számlázási cím eltérő lehet. Abban az esetben, ha a Vásárló a EUGROUP ID igénylése
során – vagy később személyes adatai között – megadta már lakcímét, úgy szállítási és
számlázási címként automatikusan lakcíme kerül beállításra, melyet természetesen
vásárlásonként módosíthat.
4.5. A számlázási információk körében a Vásárló ellenőrizheti, hogy a számlázási cím
és a szállítási cím az érintett megrendelés vonatkozásában megfelelő-e számára.
4.6. A szállítási információk megadásával a Vásárló a kiszállítási lehetőségek közül
választhat. A szállítási információk tartalmazzák a lehetséges kiszállítási területekre, a

kiszállítási időtartamra és a kiszállítási költségekre vonatkozó mindenkori információkat.
Szállítási címként a Webáruház felületén kiválasztható:
a) A Vásárló által a házhozszállítás keretében megadott szállítási címként megadott
magyarországi cím („Házhozszállítás”);
b) a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám:
01-10-042463; cégnyilvántartásba vevő cégbíróság: Fővárosi Törvényszék; adószám:
10901232-2-44.; „Magyar Posta”) által meghatározott posták egyikének címe („Posta”);
4.7. A Vásárló a megrendelés során többféle, alább felsorolt fizetési mód közül
választhat:
a) Utánvétes Fizetés: a Megrendelt Termékek vételára és a szállítási költség kiegyenlítése
a Megrendelt Termékek kiszállítását végző vállalkozás 7.2 pont szerinti beszedése útján
történik, a Megrendelt Termékek Vásárló részére történő kézbesítését közvetlenül megelőzően.
A beszedett összeget a EUGROUP részére a Megrendelt Termékek kiszállítását végző
vállalkozás juttatja el. Csak Utánvételes Fizetéssel van lehetősége a Vásárlóknak a Megrendelt
Termékek vételárát és szállítási költségét kiegyenlíteni.)
4.8. A Vásárló a fizetési mód kiválasztását követően, a „RENDELÉSEM
ELKÜLDÉSE” gombra kattintással véglegesíti megrendelését („Megrendelés”). A
Megrendeléssel a Vásárló hozzájárul, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel
kísérése érdekében a EUGROUP továbbítsa a Megrendelt Termék kiszállítását végző
vállalkozás felé a Vásárló nevét, a megjelölt szállítási címet, illetve a szállítási adatok körében
megadott telefonszámát, a Megrendelés azonosítóját és összegét, valamint a Vásárló által a
EUGROUP ID igénylése során megadott e-mail címét.
4.9. A Háztartási Mennyiséget (megfelelő esetben a Kivételes Mennyiséget) és/vagy az
Értékhatárt meghaladó Megrendelések esetén előzetes egyeztetés szükséges a Megrendelés
teljesíthetősége kapcsán a olcsobevasarlas@gmail.com elérhetőségen.
4.10. A 4.8 pontban meghatározott Megrendelés beérkezését követően a EUGROUP egy
tájékoztató levelet küld a Vásárló részére, amelyben az aktuális helyzetnek megfelelően a
EUGROUP az alábbi körülményekről tájékoztathatja a Vásárlót:
a) A Megrendelt Termékeket tartalmazó csomag összeállításra került a EUGROUP részéről,
továbbá a EUGROUP tájékoztatja a Vásárlót azon oldal internetes elérhetőségéről, amelyen a
Vásárló nyomon tudja követni a Megrendelésének menetét;
b) A Vásárló Megrendelése Kivételes Mennyiséget, vagy Háztartási Mennyiséget
meghaladó mennyiséget érint, erre tekintettel a EUGROUP -nak a Megrendelést részben vagy
egészben nem áll módjában teljesíteni.
c) A Vásárló Megrendelése olyan Terméket érint, amely vonatkozásában a Webáruházban
szerinti hibás ár került feltüntetésre, így a EUGROUP a Megrendelést részben vagy egészben
nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben a EUGROUP továbbá tájékoztatja a Vásárlót az érintett
Termék helyes áráról, valamint arról, hogy a helyes ár ismeretében, a Vásárló vásárlási
szándékát 14 (tizennégy) napon belül jogosult megerősíteni, ennek hiányában az érintett

Megrendelés törlésre kerül és a Vásárló által esetlegesen már megfizetett összegek oly módon
kerülnek visszafizetésre, mintha a Vásárló a Megrendelésétől elállt volna.
4.15. A Megrendelt Termékekről a EUGROUP az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény („Áfa tv.”) 175. § paragrafusának megfelelő elektronikus számlát
(„Elektronikus Számla”) állít ki a Vásárló részére. Az Elektronikus Számla a Vásárló részére
e-mail útján kerül közlésre, a Megrendelt Termékeket tartalmazó csomagnak a Vásárló
részére történő kiszállítását megelőzően.
4.16. A Megrendelés aktuális állapota mindenkor megtekinthető a Vásárló Saját
Fiókjába történő belépéssel.
1. 5. A szerződés létrejötte, jellemzői
5.1. A EUGROUP -nak a 4.8 pont a) alpontjában meghatározott tartalommal
megküldött tájékoztató levele a Megrendelés hatályos elfogadásának minősül, és szerződés
(„Szerződés”) jön létre a Megrendelt Termékek vonatkozásában a Vásárló és a EUGROUP
között. Más egyéb esetben tájékoztató tartalmú levelet küld a Vásárlónak, úgy a Vásárló
Megrendelése nem kerül elfogadásra a EUGROUP által és nem jön létre szerződés a
EUGROUP és a Vásárló között.) A Szerződés alapján a EUGROUP eladja a Megrendelt
Termékeket a Vásárlónak, valamint azok elszállításáról is gondoskodik a Vásárló által
megjelölt szállítási címre. A Szerződés alapján a Vásárló köteles a Megrendelt Termékeket
átvenni, valamint a Megrendelt Termékek vételárát és szállítási költségét megfizetni. A jelen
pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg.
5.2. A Szerződés határozott időre szól és megszűnik, ha az 5.1 pontban meghatározott,
valamint a Szerződésből fakadó egyéb kötelmek megszűnnek, és a felek egyike sem él elállási
jogával. A Szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a Szerződésben foglaltak szerint
gyakorolja elállási jogát. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből fakadó
kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint a 11.1 pontban szabályozott esetekben a
jótállási igényeket nem érinti.
5.3. A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül,
amely nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra.
1. 6. A Megrendelt Termékek szállítása és átvétele
6.1. A EUGROUP a Megrendelt Termékeket a Magyar Posta közreműködésével
szállítja el a Vásárló által megadott szállítási címre. A EUGROUP a szállítás érdekében a
szállításhoz és a kézbesítéssel kapcsolatos tájékoztatáshoz szükséges adatokat a kiszállítást
végző vállalkozások rendelkezésére bocsátja.
6.2. A EUGROUP -nál valamennyi munkanapon folyamatosan kerülnek összesítésre a
beérkezett Megrendelések, és ennek alapján Megrendelésenként összeállításra kerül(nek) a
Megrendelt Termékeket tartalmazó csomag(ok) („Csomag”). A Magyar Posta az elkészített
Csomagot, valamennyi munkanapon 13:00 és 19:00 óra között veszi át a EUGROUP -tól, és
lehetőség szerint az átvétel napját követő munkanapon, de legkésőbb a Megrendelt Termékek
aloldalán szereplő szállítási időintervallum utolsó napján kísérli meg kézbesíteni a Vásárló által
a Házhozszállítás keretében megadott szállítási címre.

6.4. Házhozszállítás esetén a Csomag átvételére a címzettként megjelölt személyen túl
a vele egy háztartásban élő hozzátartozói, ezek távolléte esetén pedig a címzettként megjelölt
személy szomszédai is jogosultak. Ha a Vásárló a Megrendelés során a jelen pontban
meghatározott személyek egy részét ki kívánja zárni a Csomag átvételére jogosultak köréből
és/vagy a jogosultak körébe egyébként nem tartozó további személyt jelöl meg a Csomag
átvételére jogosultként, úgy ezen igényét a EUGROUP továbbítja a Magyar Posta felé, de a
EUGROUP az igény teljesüléséért felelősséget nem vállal.
6.5. A Házhozszállítás során a Magyar Posta a Csomag kézbesítését legfeljebb kétszer
kísérli meg. Ha a Csomag kézbesítése másodjára is sikertelen marad, úgy csak a postai
értesítésben megjelölt postán lehet azt átvenni, a második sikertelen kézbesítéstől számított 10
(tíz) munkanapon belül.
6.6. Ha a Vásárló elmulasztja a 6.4 és a 6.5 pontban megjelölt 10 (tíz) munkanapos
határidőben átvenni a Csomagot, úgy a EUGROUP jogosult elállni a Szerződéstől. A
EUGROUP a Vásárló megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben küldi meg
elállásra vonatkozó nyilatkozatát.
6.9. A Házhozszállítással, valamint az Átvételi Pontra Szállítással kapcsolatos kérdések
vonatkozásában a Magyar Posta központi ügyfélszolgálata szolgál információkkal, hétfőtől
szerdáig és pénteken 8:00 és 17:00 között, csütörtökön 8:00 és 20:00 között a +36 1 767-8282
telefonszámon.
1. 7. A Megrendelt Termékek kifizetése
7.1. A Vásárló a Megrendelt Termékek vételárát és a szállítási költséget Utánvétes
Fizetéssel teheti meg,
7.2. Utánvétes Fizetés esetén a fizetés a Csomag átvételekor történik.
1. 8. Elállási jog gyakorlása
8.1. Amennyiben a Vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(„Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak minősül („Fogyasztó
Vásárló”), úgy jogában áll a Csomag átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül,
indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. A Fogyasztó Vásárló az elállási jogát a szerződés
megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Ebben a körben
a céges vásárlók nem tartoznak bele. A termékek bontatlan sérülés mentesen kell visszajuttatni
cégünk számára.
8.2. Az indokolás nélküli elállásra az élelmiszerek és a mindennapi fogyasztásra
szolgáló Megrendelt Termékek esetén nincs lehetőség. A gyorsan romló Megrendelt Termékek,
valamint azon Megrendelt Termékek esetében, amelyek természetüknél fogva, higiéniai vagy
egészségügyi okok miatt nem szolgáltathatóak vissza, szintén nincs mód az indokolás nélküli
elállásra, amennyiben a csomagolást a fogyasztó már kibontotta. Nincs helye indokolás nélküli
elállásnak továbbá olyan Megrendelt Termékek tekintetében, amelyek jellegüknél fogva az
átadást követően elválaszthatatlanul vegyülnek más termékekkel.
8.3. Amennyiben a Fogyasztó Vásárló a 8.1 pontnak megfelelően eláll a Szerződéstől,
úgy a Megrendelt Terméket sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell csomagolnia és vissza

kell küldenie a 1066 Budapest, Teréz krt 36. fszt. 1. címre. A EUGROUP a postai úton történő
visszaküldés mellett lehetőséget biztosít arra is, hogy a Fogyasztó Vásárló a visszacsomagolt
Megrendelt Terméket bármelyik EUGROUP üzletben személyesen szolgáltassa vissza. A
Megrendelt Termék visszaküldésének határideje a 8.4 pontban meghatározott elállási
nyilatkozat e-mailben történő megküldésének napjától, vagy a postai úton megküldött, 8.4
pontban meghatározott elállási nyilatkozat EUGROUP általi kézhezvételétől számított
tizennégy (14) nap.
8.4. A Fogyasztó Vásárló elállási jogát írásban, elállási nyilatkozat formájában
gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni a
Csomag átvételétől számított tizennégy (14) napon belül. Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó
Vásárló e-mailben közvetlenül is megküldheti a EUGROUP -nak olcsobevasarlas@gmail.com
e-mail címre. A Fogyasztó Vásárlónak az elállási nyilatkozatban meg kell jelölnie, hogy a
Fogyasztó Vásárló elállási jogát mely Megrendelt Termék vonatkozásában kívánja gyakorolni,
köteles továbbá megjelölni nevét, címét, a Megrendelés időpontját, valamint a nyilatkozatának
keltét, a Megrendelés egyedi azonosítóját. Amennyiben a Megrendelés egyedi azonosítója nem
áll a Fogyasztó Vásárló rendelkezésére úgy az elállási nyilatkozatban a Megrendelés
azonosítására alkalmas egyéb adatokat szükséges feltüntetni. Az elállási jog a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2.
sz. melléklet szerinti nyilatkozatminta alapulvételével is gyakorolható, de ebben az esetben is
fel kell tüntetni a Megrendelés egyedi azonosítóját (ennek hiányában pedig a Megrendelés
azonosítására alkalmas egyéb adatokat).
8.5. A Fogyasztó Vásárló elállása esetén, a Megrendelt Termékek EUGROUP -hoz
történő visszajuttatásának költsége (ideértve különösen a postai díjakat) a Fogyasztó Vásárlót
terheli. A visszaküldött termék vételárát és szállítási költségét a EUGROUP haladéktalanul, de
legkésőbb az elállási nyilatkozat és a visszaküldött termék kézhezvételét, vagy a Megrendelt
Termék visszaküldésének Fogyasztó Vásárló általi hitelt érdemlő igazolását követő 14
(tizennégy) napon belül a Fogyasztó Vásárlóval egyeztetett módon fizeti vissza. A EUGROUP
a visszatérítés összegét mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelt Terméket vissza nem
kapja, vagy a Fogyasztó Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy a Megrendelt Terméket
visszaküldte.
8.6. A EUGROUP követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés
megtérítését.
1. 9. Kellékszavatosság
9.1. A Vásárló a EUGROUP hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt
érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
9.2. Szavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Vásárlónak kell
bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték
megfizetését igazoló dokumentumot a Vásárló bemutatja.
9.3. A Vásárló haladéktalanul köteles közölni a Megrendelt Termékek hibáit a
EUGROUP -nal a hibák felfedezését követően. Fogyasztó Vásárló esetén a hiba felfedezésétől
számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

9.4. Fogyasztó Vásárló esetén a Csomag Fogyasztó Vásárló részére történő átadásától
számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl
nincs egyéb feltétele, amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a terméket a EUGROUP -tól
vásárolta. Kivételnek minősül, ha az érintett Termék természetével vagy a hiba jellegével
összeegyeztethetetlen az a vélelem, hogy a Fogyasztó Vásárló által felismert hiba már a
teljesítés időpontjában megvolt. Amennyiben a Vásárló nem minősül a Ptk. 8:1§ (1)
bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak, úgy a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a
Megrendelt Terméket érintő hiba már a teljesítés, azaz a Csomag Vásárló részére történő
átadásakor fennállt.
9.5. A Szerződés teljesítésétől számított egy (1) éves elévülési határidőn túl a Vásárló
kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a EUGROUP -nal szemben. A Fogyasztó
Vásárló a Szerződés teljesítésétől számított két (2) éves elévülési határidőn belül érvényesítheti
a kellékszavatossági jogait a EUGROUP -nal szemben.
9.6. A EUGROUP a Vásárló nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet
köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben
rögzített adatainak a szavatossági igényének érvényesítése céljából történő kezeléséhez,
b) a hibás teljesítéssel érintett Megrendelt Termék megnevezését, vételárát,
c) a hiba bejelentésének időpontját,
d) a hiba leírását,
e) szavatossági igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
f) a szavatossági igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján
érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.
9.7. Ha a EUGROUP szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni
kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben köteles megadni.
9.8. A EUGROUP a jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a
Vásárló rendelkezésére bocsátja.
9.9. A Vásárló – választása szerint – az e pontban meghatározott kellékszavatossági
igényekkel élhet. Kérheti a Megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek
közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a EUGROUP számára a
Vásárló által választott kellékszavatossági igény teljesítése más kellékszavatossági igény
teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a
Vásárló nem kéri, illetve nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását,
vagy a Megrendelt Termék hibáját a EUGROUP költségére a Vásárló maga is kijavíthatja,
illetve mással kijavíttathatja, valamint végső esetben a szerződéstől is elállhat. A Vásárló
választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a
Vásárló viseli, kivéve, ha arra a EUGROUP adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt
volt.

9.10. Ha a EUGROUP szavatossági kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni
kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, úgy ennek indokát a jegyzőkönyvben köteles megadni.
9.11. Ha a EUGROUP a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak
bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás
indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül,
igazolható módon értesíti a Vásárlót.
9.12. A EUGROUP a kijavításra vagy a 9.11 pont szerinti esetben a szavatossági igény
teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a Megrendelt Terméket elismervény ellenében veszi
át, amelyen feltünteti:
a) a Vásárló nevét és címét,
b) a Megrendelt Termék azonosításához szükséges adatokat,
c) a Megrendelt Termék átvételének időpontját, továbbá
d) azt az időpontot, amikor a Vásárló a kijavított Megrendelt Terméket átveheti.
Az e pontban foglaltakat a szavatossági igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesítheti a
EUGROUP .
1. 10. Termékszavatosság
10.1. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó Vásárló kizárólag a hibás Megrendelt
Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti a EUGROUP -tól, vagy a Megrendelt Termék
gyártójától. A Megrendelt Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor
hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban
szereplő tulajdonságokkal. A Megrendelt Termék hibájának bizonyítása a Fogyasztó Vásárlót
terheli.
10.2. A Fogyasztó Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a
EUGROUP – nal vagy a Megrendelt Termék gyártójával közölni. A hiba felfedezésétől
számított két (2) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés
késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. A Vásárló termékszavatossági igényét a
Megrendelt Termék EUGROUP általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül
érvényesítheti, amely határidő jogvesztő.
10.3. Mentesül a EUGROUP (illetve a Megrendelt Termék gyártója) a
termékszavatossági kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítja, hogy:
a) a Megrendelt Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy
b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem
volt felismerhető, vagy
c) a Megrendelt Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából
ered.

10.4. A Ptk. 8:1§ (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak nem minősülő Vásárló
termékszavatossági igényt a EUGROUP -nal, valamint a Megrendelt Termék gyártójával
szemben nem érvényesíthet. A Fogyasztó Vásárló pedig ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt
Megrendelt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Vásárló a
gyártóval szemben érvényesítheti.
1. 11. Jótállás
11.1. A Fogyasztó Vásárló az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó Termékek (így
különösen: 10 000 forint eladási ár feletti villamos energiával működtetett szépségápolási
eszközök) tekintetében a EUGROUP hibás teljesítése esetén jótállási igényt érvényesíthet a
Termék átvételét követő 1 (egy) éven belül.
11.2. A Fogyasztó Vásárló jótállásból eredő jogait a Megrendelt Termékkel együtt átadott
jótállási jeggyel, illetve a jótállási jegy Fogyasztó Vásárló rendelkezésére bocsátásának
elmaradása esetén az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal – az Áfa tv. alapján
kibocsátott Elektronikus Számlával, számlával vagy nyugtával – érvényesítheti.
11.3. A Fogyasztó Vásárló a termék hibája esetén a következő jótállási igényekkel élhet:
kérheti választása szerint a Termék kijavítását vagy adott esetben kicserélését. A Fogyasztó
Vásárló a Megrendelt Termék átvételét követő 3 (három) munkanapon belül csereigényt
érvényesíthet, ez esetben pedig a EUGROUP nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, és
köteles a Megrendelt Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza. Amennyiben a kijavítást vagy a kicserélést nem, vagy nem megfelelő
határidőben vállalta a EUGROUP , a Fogyasztó Vásárló kérhet árleszállítást, elállhat a
szerződéstől, vagy a Megrendelt Terméket a EUGROUP költségén maga is kijavíthatja, vagy
mással kijavíttathatja.
11.4. A Fogyasztó Vásárló kijavítási igénye esetén a EUGROUP a jótállási jegyen vagy
ahhoz csatoltan az alábbi adatokat tünteti fel:
a) kijavítási igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételének időpontját,
b) a hiba okát és a kijavítás módját,
c) a Termék Vásárló részére történő visszaadásának időpontját.
11.5. Mentesül a EUGROUP a jótállási kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a
Megrendelt Terméken fennálló hiba a Megrendelt Termék Fogyasztó Vásárló részére történő
átadást követően keletkezett.
11.6. A 11. fejezetben foglaltak kizárólag a Fogyasztó Vásárlók vonatkozásában
irányadók.
1. 12. Információ, reklamáció, panaszkezelés

12.1. A Vásárló a EUGROUP ID-val kapcsolatban, valamint Webáruház működésével,
a Megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi
elérhetőségeken keresheti meg a EUGROUP -t:
a) levelezési cím: 1064 Budapest, Teréz krt. 36
b) elektronikus levelezési cím: olcsobevasarlas@gmail.com
c) telefonszám: +3630 553 7455.
12.2. A telefonon tett panaszokat a EUGROUP azonnal megvizsgálja, majd szükség
szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja. Jelenleg a kialakult járvány ügyi intézkedések
miatt írásban email formájában hamarabb tudunk tenni a ügyeik érdekében.
12.3. Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a EUGROUP
részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a EUGROUP haladéktalanul
jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv
másolati példányát a EUGROUP megküldi a Vásárló részére.
12.4. A EUGROUP a Vásárló által az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését
követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.
12.6. Amennyiben a panaszkezelési tevékenység nem a Vásárló megelégedésére történt,
vagy a Vásárló panasza elutasításra került, a Fogyasztó Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák („Kamara”) mellett
működő Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. A Résztvevő a www.bekeltetes.hu
honlapon tájékozódhat az egyes békéltető testületek illetékességi területéről.
12.7. Amennyiben a EUGROUP a panaszkezelés során megsértette a Fogyasztó Vásárló
számára biztosított jogokat, a Fogyasztó Vásárló a lakóhelye szerint illetékes fővárosi, vagy
megyei kormányhivatalhoz fordulhat. A fővárosi kormányhivatal, illetve a megyei
kormányhivatalok elérhetősége a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek linken
található honlapon található meg. Amennyiben a Fogyasztó Vásárló panaszával Békéltető
Testület eljárását kívánja kezdeményezni, úgy erre az alábbi szervnél van lehetősége:
Pest Megyei Békéltető Testület
• Székhely: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
• Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 81
• Telefon: +36 1 2690 703
• Email: pmbekelteto@pmkik.hu
• Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/
1. 13. Vegyes Rendelkezések
13.1. Az ÁSZF legutolsó módosítása 2020. július 8. napján lépett hatályba. A EUGROUP
fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosított ÁSZF-et a EUGROUP
a www.EUGROUP .hu weboldalon közzéteszi, valamint az ÁSZF módosításáról a Vásárlókat
a EUGROUP ID igénylése során megadott e-mail címükre küldött üzenet útján is tájékoztatja.

13.2. A Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Honlap teljesítménye,
üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és
ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a EUGROUP -on kívülálló tényező, mint
például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint
a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A EUGROUP az e bekezdésben írtakból fakadó
mindennemű felelősségét kizárja.
13.3. A EUGROUP kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető
szervert ért külső támadások, és az e támadásokból eredő meghibásodások estére.
13.4. A EUGROUP kizárja a felelősségét a Honlap rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor
haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát
mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

ÁSZF Általános Szerződési Feltételek -Az eugroup áruházában (www.eugroup.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlói részére

A jelen ÁSZF elfogadásával létrejött szerződés nyelve magyar, és írásba nem foglalt szerződésnek minősül, azt az Eladó nem iktatja és utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető, magatartási kódexre nem utal. A szerződés UNICOTRADE KFT. (továbbiakban: eugroup) és a rendelést leadó természetes vagy jogi személy (továbbiakban: Megrendelő) között a megrendelés Eladó általi visszaigazolásával jön létre. Az ÁSZF rögzíti az eugroup www. eugroup.hu weboldalon elérhető online szolgáltatásának leírását (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) és igénybevételének feltételeit.