ÁSZF Általános Szerződési Feltételek -Az eugroup áruházában (www.eugroup.hu) elektronikus úton megrendelést leadó vásárlói részére

A jelen ÁSZF elfogadásával létrejött szerződés nyelve magyar, és írásba nem foglalt szerződésnek minősül, azt az Eladó nem iktatja és utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető, magatartási kódexre nem utal. A szerződés UNICOTRADE KFT. (továbbiakban: eugroup) és a rendelést leadó természetes vagy jogi személy (továbbiakban: Megrendelő) között a megrendelés Eladó általi visszaigazolásával jön létre. Az ÁSZF rögzíti az eugroup www. eugroup.hu weboldalon elérhető online szolgáltatásának leírását (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) és igénybevételének feltételeit.